XIN CHÀO QUÝ KHÁCH

LƯỢT QUAY CÒN LẠI:   10

LƯỢT QUAY ĐÃ THỰC HIỆN:   0

DANH SÁCH QUÀ TẶNG

Giải thưởng Số lượng còn
01 lượng vàng 24K 8
01 mặt dây thần tài 24
Voucher got it/quà tặng 1.000.000đ 112
Voucher got it/quà tặng 500.000đ 280
Voucher got it/quà tặng 200.000đ 560
Voucher got it/quà tặng 100.000đ 2,800
Voucher got it/quà tặng 50.000đ 11,200
Voucher got it/quà tặng 20.000đ 39,200

0
YOUR BROWSER ISN'T SUPPORTED.
PLEASE UPDATE YOUR BROWSER IN ORDER TO RUN THE GAME
VUI LÒNG XOAY NGANG
THIẾT BỊ

DANH SÁCH QUÀ TẶNG QUÝ KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

STT Giải thưởng Thời gian