XIN CHÀO QUÝ KHÁCH

LƯỢT QUAY CÒN LẠI:   10

LƯỢT QUAY ĐÃ THỰC HIỆN:   0

DANH SÁCH QUÀ TẶNG

Ô Giá trị trúng thưởng Số lượng còn
Mã dự thưởng Vespa 10
1000K Hoàn tiền 1.000.000 VNĐ 10
500K Hoàn tiền 500.000 VNĐ 50
200K Hoàn tiền 200.000 VNĐ 100
100K Hoàn tiền 100.000 VNĐ 200
50K Hoàn tiền 50.000 VNĐ 2,000
20K Hoàn tiền 20.000 VNĐ 5,000

DANH SÁCH QUÀ TẶNG QUÝ KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

STT Giải thưởng Thời gian